Arkivet Författare: Glenn Jonasson

Ny podcast: Kundlyftet ledarskap

I vår nya podd Kundlyftet ledarskap får du som ledare ett lärande i ledarskapets konkreta hantverk. Erfarna chefer reflekterar ärligt om sitt ledarskap och ger dig handgripliga råd att tillämpa direkt med dina följare.

Läs mer »

Ledarskap med fokus på gruppen

Patrik Lindberg leder flera agila utvecklingsteam i en stor organisation. Han är en modig och fritänkande ledare som använder sin personlighet och sina kunskaper för att forma en ledarstil som är okonventionell men effektiv. Intervjun handlar om hans metoder och synsätt, framför allt om hans fokus på gruppen.

Läs mer »

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.

Läs mer »

Tre grundmetoder för konflikthantering i ledningsgrupper

Om du vill lära dig hantera konflikter ska du börja med de tre grundmetoderna som hjälper dig att hålla huvudet kallt och gripa initiativet. Med grundmetoderna kan du snabbt förstå en konflikt, hitta fram till konfliktens orsaker och välja rätt åtgärder för att lösa den. I tre kommande klipp får du lära dig om grundmetoderna.

Läs mer »

Kundfokus med tjänstelogik

Kundfokus är att flytta uppmärksamheten från sin egen värld till den andres – och hålla kvar den där. Vi har ett bra verktyg från forskningen om marknadsföring.

Läs mer »

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.

Läs mer »

När behövs inte tjänstedesign?

Tjänstedesign behövs inte när man vet helt säkert att en tänkt lösning fungerar tekniskt och går att använda, att den håller ekonomiskt, och att det finns någon som behöver den. Men hur ofta är man helt säker?

Läs mer »

Vem ska vara med i ledningsguppen?

Mångfald är bra för innovationsförmågan i en grupp — men mångfald är inte alltid bäst. Ibland är det faktiskt bättre om medlemmarna är mer lika, till exempel i ledningsgrupper som främst ska hantera kända problem.

Läs mer »

Utbildning i ledarskap för icke-chefer

Är du intresserad av ledarskap men är ännu inte chef? Är du nybliven chef? Är du projektledare, verksamhetsutvecklare, innovationsledare? Har du kanske varit chef ett tag och vill bli bättre? Vi utbildar i ledarskap för icke-chefer: Du lär dig leda, först dig själv sen andra, praktiskt och konkret. Våra program pågår i cirka ett halvår med en träff i månaden och egen träning däremellan.

Läs mer »

Ny upplaga av “Handbok i tjänstedesign”

I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.

Läs mer »

Två unika utbildningsprogram i tjänstedesign

Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge utvecklare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen.
Vi har två unika utbildningsprogram i tjänstedesign. De löper över flera månader, upp till ett halvår, för att lärandet ska få ordentligt fäste. Du får direktcoachning under tiden du tillämpar kunskaperna i minst en verklig studie i din ordinarie verksamhet.

Läs mer »

Effektivt lärande i tjänstedesign på dina villkor

Kundlyftets utbildningar är noga utformade för att optimera lärandet. Upplägget grundas på forskning om arbetslivslärande, så att du får mesta möjliga utbyte av tiden och energin du investerar. Tack vare integrationen av lärandet i ditt vanliga arbete och den individuella handledningen går individanpassningen i Kundlyftet långt utöver vad som vanligen erbjuds.

Läs mer »

Alla ledningsgrupper har områden som behöver utvecklas

Tre typer av förbättringsbehov, eller bekymmer, brukar chefer lyfta fram när de pratar om sin ledningsgrupps effektivitet.
Den första och vanligaste kategorin är typen av frågor ledningsgruppen ägnar sig åt, där bekymret är att att man brukar fastna i kortsiktiga, operativa detaljfrågor i stället för att ägna tid åt de långsiktiga, strategiska, komplexa frågorna som ligger och väntar.

Läs mer »

Är tillitsbaserat ledarskap bara en trend?

Ja, tillit har blivit trendigt. Men för att motverka trendigheten och ytligheten, tillåt oss fördjupa begreppet lite.
Tillit kommer alltid att vara viktigt; den är en hårdvaluta som säkrar snabb och effektiv utveckling av ledningsgrupper.

Läs mer »

Kundlyftets målgrupper

Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge verksamhets-, produkt- och tjänsteutvecklare och deras ledare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen.

Läs mer »

Varför tjänstedesign?

Innovation och kundcentrering— hur gör man?

Problemet är inte att det saknas idéer om vad som kan förbättras och utvecklas — medarbetare ute i organisationer har massor av bra idéer där i sin verklighet.
Vi hör att problemet snarare är att organisationer inte riktigt vet hur de ska göra med idéerna, som oftast är lösningsidéer.
Organisationer behöver praktisk kunskap om hur man gör verkstad av sina idéer. En bra metodik är tjänstedesign.

Läs mer »

Samsynen styr hur effektiv ledningsgruppen kan bli

Det är smart att mäta samsynen om ledningsgruppens effektivitet och samarbetsförmåga. Hög samsyn är bra, låg samsyn behöver undersökas.
När gruppen ser sin egen skattning av hur effektiva de är tillsammans ger det en trovärdig utgångspunkt.

Läs mer »

Ett utvecklingsverktyg för ledningsgrupper: MTAM

Ledningsgrupper som vill effektivisera gruppens ledningsarbete behöver göra det på ett kvalitetssäkrat sätt: strukturerat, systematiskt. För det behöver man bra verktyg.

Vi använder utvecklingsverktyget MTAM (Management Team Assessment Model). MTAM är en vetenskapligt underbyggd modell där verktyget är ett frågebatteri som mäter och positionerar ledningsgrupper.

Läs mer »

Taktik för att sätta igång utveckling av en ledningsgrupp

När en ledningsgrupp påbörjar utveckling mot högre effektivitet och bättre samarbetsförmåga är det viktigt att den har en tydlig riktning direkt från start.
Riktning och framåtrörelse är vad gruppen behöver för att bli bättre.
Tre taktiska faktorer ger ledningsgruppen riktning:

Läs mer »

Moderatorns olika roller

Glenn Jonasson har ett arbetsminne som rymmer en hel konferens. Närvaro, riktning och intuition präglar hans stil som moderator.
Med struktur och intuition gör han det dynamiska samtalet till en angelägen helhet för publiken.

Läs mer »

Mötesledarens ansvar

Möten är vår vanligaste arbetsform. Men möten är sällan riktigt produktiva tycker de flesta.
Mötesdeltagare vill ha god stämning och en effektiv mix av diskussion och beslut. Glenn Jonasson leder möten med känsla, närvaro och tydlighet som hjälper deltagarna uppleva sammanhang och resultat.

Läs mer »

För moderatorn händer allt samtidigt

Närvaro och improvisation samtidigt med fokus och riktning. Inför en publik. Kravfyllt och roligt, tycker Glenn Jonasson.
Han är helt närvarande i samtalet och låter samtidigt sin intuition lyssna efter trådar, mönster och guldkorn. Glenn ser detaljerna och väver dem samman till en logisk helhet. Hans respektfullt nyfikna frågor får deltagarna att berätta avspänt.

Läs mer »