Utbildning i ledarskap för icke-chefer

Är du intresserad av ledarskap men är ännu inte chef? Är du nybliven chef? Är du projektledare, verksamhetsutvecklare, innovationsledare? Har du kanske varit chef ett tag och vill bli bättre?
Vi utbildar i ledarskap för icke-chefer: Du lär dig leda, först dig själv sen andra, praktiskt och konkret. Våra program pågår i cirka ett halvår med en träff i månaden och egen träning däremellan.

Ledarskap är inflytande, bara det, och en chefstitel ger ganska lite inflytande jämfört med vad flera andra personliga egenskaper och förmågor kan göra, till exempel kunskaper, färdigheter, kontakter, analytisk förmåga, taktisk förmåga, strategisk förmåga, omtanke, hänsyn, hjälpsamhet, kreativitet, vältalighet, mod, humor.
Den här definitionen, att ledarskap är inflytande, innebär att närhelst du utövar inflytande över andra människor leder du dem, oavsett du är deras chef eller inte. Det är därför vi utbildar i ledarskap för icke-chefer.
Eftersom ledarskap är inflytande och inget annat betyder det att hierarkisk position och formell titel betyder ganska lite för en ledare. 

Utveckla ditt inflytande

Så vad är inflytande och hur får man det? Inflytande får man genom att erbjuda den andre något den värderar (erbjuder man den andre något den inte värderar blir inflytandet litet).
Det är där våra utbildningar i ledarskap tar sin utgångspunkt: För att veta vad andra människor värderar behöver ledare intressera sig för dem. Och för att ha något av värde att erbjuda andra behöver ledare bli bättre själva. Så intressera dig för människor och bli bättre själv, det är så du utvecklar ditt ledarskap, och vi utformar våra utbildningar så.
Att intressera sig för människor handlar om att lyssna bra, fråga bra, sammanfatta bra — metoder i samtalsteknik som vi tränar. Men det är lika mycket attityd, till dig själv och till andra. Ledarskap börjar på insidan med rätt attityd och vi jobbar med det i utbildningarna.

Ledarskap börjar på insidan

Att bli bättre själv handlar om att känna sig själv, veta vad man står för och veta vad man vill. Vi lär ut och tränar metoder och modeller inom personligheter, lärande, planering, mål, coaching och reflektion.
Nyblivna chefer tänker ofta i måsten: Jag måste göra rätt, jag måste driva på, jag måste veta — jag måste…
Men viktigare än att göra “rätt” är att själv utveckla viktiga ledarförmågor, till exempel de här fem: känna dig själv, sätta andra främst, styra egen attityd, vara lärande, ha disciplin.

Utbildningarnas innehåll

  • Självkännedom: Egen personlighet, egen önskad ledarstil, egna värderingar
  • Självledarskap: Attityd (till sig själv, till andra, till kunskap), disciplin, integritet
  • Mänsklig interaktion: Lyssnande, samtalsteknik, perspektivbyte, coaching
  • Lärande och utveckling: Mål, kunskapsformer, reflektion
  • Förändring: Kommunikation, mål
  • Inflytande: Nivåer, metoder

En helhetskunskap

Kompetens betyder förmåga att handla skickligt. Att kunna handla skickligt som ledare innebär att ha tre saker: rätt attityd, genomtänkt intention och stabil metodkunskap. Vi förkortar det AIM: Attityd—Intention—Metodkunskap.
Den här helhetskunskapen som vi kallar AIM innebär att ha blick och omdöme för vilka metoder som passar i olika situationer, att kunna tillämpa metoderna effektivt, och att kunna bedöma resultatets kvalitet och hämta fram lärande ur det.

Utbildning och lärande på dina villkor

Med oss får du tid och möjlighet till verklig förändring i ditt ledarskap genom övning, tillämpning, teori och reflektion, på dina villkor, tillsammans med andra ledare.
Utbildningarna innehåller aktiviteter både på individ-, par- och gruppnivå, allt för att maximera lärandet. Vi lägger stor vikt vid individanpassning av innehållet och jobbar nära dig, coachande, handledande.
Är du intresserad av samspel mellan människor i arbete? Vill du bli bättre på det? Hör av dig till oss!

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.