Ledarskap

Alla ledningsgrupper har områden som behöver utvecklas

Vi ger din ledningsgrupp en tydlig riktning med fokus på:

  1. Uppgifter och mål
  2. Effektiv kommunikation
  3. Regelbunden reflektion
När en ledningsgrupp påbörjar utveckling mot högre effektivitet och bättre samarbetsförmåga är det viktigt att den har en tydlig riktning direkt från start. Riktning och framåtrörelse är vad gruppen behöver för att bli bättre. Tre taktiska faktorer ger ledningsgruppen riktning:
Ledningsgrupper som vill effektivisera gruppens ledningsarbete behöver göra det på ett kvalitetssäkrat sätt: strukturerat, systematiskt. För det behöver man bra verktyg. Vi använder utvecklingsverktyget MTAM (Management Team Assessment Model). MTAM är en vetenskapligt underbyggd modell där verktyget är ett frågebatteri som mäter och positionerar ledningsgrupper.
Det är smart att mäta samsynen om ledningsgruppens effektivitet och samarbetsförmåga. Hög samsyn är bra, låg samsyn behöver undersökas. När gruppen ser sin egen skattning av hur effektiva de är tillsammans ger det en trovärdig utgångspunkt.
Tre typer av förbättringsbehov, eller bekymmer, brukar chefer lyfta fram när de pratar om sin ledningsgrupps effektivitet. Den första och vanligaste kategorin är typen av frågor ledningsgruppen ägnar sig åt, där bekymret är att att man brukar fastna i kortsiktiga, operativa detaljfrågor i stället för att ägna tid åt de långsiktiga, strategiska, komplexa frågorna som ligger och väntar.
Är du intresserad av ledarskap men är ännu inte chef? Är du nybliven chef? Är du projektledare, verksamhetsutvecklare, innovationsledare? Har du kanske varit chef ett tag och vill bli bättre? Vi utbildar i ledarskap för icke-chefer: Du lär dig leda, först dig själv sen andra, praktiskt och konkret. Våra program pågår i cirka ett halvår med en träff i månaden och egen träning däremellan.
Här hittar du hokahey

Kontakta oss

Vi svarar så fort vi kan och oftast inom 24 timmar.