ledarskap och
innovation

Utveckling av ledningsgrupper
Utbildningar i tjänstedesign

Effektiva ledningsgrupper

För ledningsgrupper som vill höja sin samarbetsförmåga och kollektiva intelligens. Systematiska utvecklingsverktyg och handgripliga metoder som lyfter gruppens effektiviet.

Ergonomi på systemnivå

När människa, teknik och organisation kopplas i hop och samspelar i en fungerande helhet kan hälsa, välbefinnande och effektivitet optimeras och bli hållbart för människor i arbete.

Utbildningar i tjänstedesign

Agil innovation och tjänstedesign för dig som jobbar med utveckling och innovation. Individuellt anpassat lärande med coaching och tillämpning i verkliga studier.

Kundlyftet utbildar i tjänstedesign

Innovations- och utvecklingsarbete i nytt ljus för dig som vill lära dig utgå från verkliga kundbehov

Kundcentrering på riktigt
med tjänstedesign

Att arbeta med utveckling, innovation och tjänstedesign kräver mod: modet att tänka det som ingen tänkt och göra det som ingen ännu gjort

Kundlyftets utbildningar i tjänstedesign

Kundlyftet har två unika utbildningsprogram i tjänstedesign för dig som jobbar med utveckling och innovation.

Effektiva ledningsgrupper

Många ledningsgrupper presterar under sin potential och alla ledningsgrupper har områden som behöver utvecklas. Detaljfrågor tar ofta för mycket tid, på bekostnad av de större komplexa strategiska frågorna som inte riktigt hinns med. Effektiviteten i mötena varierar.

En ledningsgrupp som vill nå en högre nivå i sitt ledningsarbete behöver kraftsamla på några få områden för att få effekt. Tre lämpliga områden att lägga utvecklingskraft på parallellt är:

  • Typen av frågor på agendan
  • Arbetssätt och struktur
  • Klimat och trygghet

För att få effekt krävs systematik, struktur och samsyn – det är där vi kommer in och hjälper.

Moderator

Glenn Jonasson tar fram varje berättelse

Med lång erfarenhet som moderator intresserar sig Glenn Jonasson för varje person och ger deras berättelser plats och mening i flödet.
Han leder samtalet med följsamhet och respekt, mellan allvar och skämt, från det lilla till det stora.

Nyheter

I vår nya podd Kundlyftet ledarskap får du som ledare ett lärande i ledarskapets konkreta hantverk. Erfarna chefer reflekterar ärligt om sitt ledarskap och ger dig handgripliga råd att tillämpa direkt med dina följare.
Om du vill lära dig hantera konflikter ska du börja med de tre grundmetoderna som hjälper dig att hålla huvudet kallt och gripa initiativet. Med grundmetoderna kan du snabbt förstå en konflikt, hitta fram till konfliktens orsaker och välja rätt
I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.
Det som verkligen spelar roll för effektivt arbete i grupp är samarbetsskicklighet. Nyckeln till kollektiv intelligens finns i människors samspel på mikronivå.