Varför tjänstedesign?

Innovation och kundcentrering— hur gör man?

Problemet är inte att det saknas idéer om vad som kan förbättras och utvecklas — medarbetare ute i organisationer har massor av bra idéer där i sin verklighet.
Vi hör att problemet snarare är att organisationer inte riktigt vet hur de ska göra med idéerna, som oftast är lösningsidéer. 
Och redan där finns en svårighet: Ska man utveckla lösningen rakt av och räkna med att den blir en framgång hos kunderna?
Eller ska man först verifiera att lösningsidén möter ett verkligt behov? Och hur gör man det?
Organisationer behöver praktisk kunskap om hur man gör verkstad av sina idéer.
Där kommer Kundlyftet in: Vi utbildar i tjänstedesign, en systematisk, vetenskapligt grundad metodik i agil innovation.
Mycket bra har skrivits om innovation och tjänstedesign. Samtidigt har vi saknat en bok som lär ut det konkreta hantverket i kund- och användarcentrerat utvecklingsarbete.
Vår Handbok i tjänstedesign tar vid där de flesta andra böcker om innovation slutar; med den lär du dig hur du gör praktiskt, steg för steg.

On Key

Relaterat

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.

Kundfokus med tjänstelogik

Kundfokus är att flytta uppmärksamheten från sin egen värld till den andres – och hålla kvar den där. Vi har ett bra verktyg från forskningen om marknadsföring.

När behövs inte tjänstedesign?

Tjänstedesign behövs inte när man vet helt säkert att en tänkt lösning fungerar tekniskt och går att använda, att den håller ekonomiskt, och att det finns någon som behöver den. Men hur ofta är man helt säker?