Varför tjänstedesign?

Innovation och kundcentrering— hur gör man?

Problemet är inte att det saknas idéer om vad som kan förbättras och utvecklas — medarbetare ute i organisationer har massor av bra idéer där i sin verklighet.
Vi hör att problemet snarare är att organisationer inte riktigt vet hur de ska göra med idéerna, som oftast är lösningsidéer. 
Och redan där finns en svårighet: Ska man utveckla lösningen rakt av och räkna med att den blir en framgång hos kunderna?
Eller ska man först verifiera att lösningsidén möter ett verkligt behov? Och hur gör man det?
Organisationer behöver praktisk kunskap om hur man gör verkstad av sina idéer.
Där kommer Kundlyftet in: Vi utbildar i tjänstedesign, en systematisk, vetenskapligt grundad metodik i agil innovation.
Mycket bra har skrivits om innovation och tjänstedesign. Samtidigt har vi saknat en bok som lär ut det konkreta hantverket i kund- och användarcentrerat utvecklingsarbete.
Vår Handbok i tjänstedesign tar vid där de flesta andra böcker om innovation slutar; med den lär du dig hur du gör praktiskt, steg för steg.

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.