Arkivet Kategori: Innovation

Kundfokus med tjänstelogik

Kundfokus är att flytta uppmärksamheten från sin egen värld till den andres – och hålla kvar den där. Vi har ett bra verktyg från forskningen om marknadsföring.

Läs mer »

När behövs inte tjänstedesign?

Tjänstedesign behövs inte när man vet helt säkert att en tänkt lösning fungerar tekniskt och går att använda, att den håller ekonomiskt, och att det finns någon som behöver den. Men hur ofta är man helt säker?

Läs mer »

Ny upplaga av “Handbok i tjänstedesign”

I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.

Läs mer »

Två unika utbildningsprogram i tjänstedesign

Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge utvecklare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen.
Vi har två unika utbildningsprogram i tjänstedesign. De löper över flera månader, upp till ett halvår, för att lärandet ska få ordentligt fäste. Du får direktcoachning under tiden du tillämpar kunskaperna i minst en verklig studie i din ordinarie verksamhet.

Läs mer »

Effektivt lärande i tjänstedesign på dina villkor

Kundlyftets utbildningar är noga utformade för att optimera lärandet. Upplägget grundas på forskning om arbetslivslärande, så att du får mesta möjliga utbyte av tiden och energin du investerar. Tack vare integrationen av lärandet i ditt vanliga arbete och den individuella handledningen går individanpassningen i Kundlyftet långt utöver vad som vanligen erbjuds.

Läs mer »

Kundlyftets målgrupper

Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge verksamhets-, produkt- och tjänsteutvecklare och deras ledare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen.

Läs mer »

Varför tjänstedesign?

Innovation och kundcentrering— hur gör man?

Problemet är inte att det saknas idéer om vad som kan förbättras och utvecklas — medarbetare ute i organisationer har massor av bra idéer där i sin verklighet.
Vi hör att problemet snarare är att organisationer inte riktigt vet hur de ska göra med idéerna, som oftast är lösningsidéer.
Organisationer behöver praktisk kunskap om hur man gör verkstad av sina idéer. En bra metodik är tjänstedesign.

Läs mer »