Kundlyftets målgrupper

Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge verksamhets-, produkt- och tjänsteutvecklare och deras ledare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen.

Verksamhetsutvecklare

Inom offentlig sektor, till exempel regioner och kommuner, är det verksamhetsutvecklarna som står bakom en stor del av utvecklingsarbetet.
Genom att anamma Kundlyftets tanke får verksamhetsutvecklarna mer kontakt med de människor de är till för och kan tydligare känna att deras arbete gör att någon får det bättre.

Produktutvecklare

Produktutvecklarna finns till stor del inom industri- och IT-sektorerna; de är vana utvecklare som ofta drivs av en passion för tekniken och produkten.
Att systematiskt förstå kundens hela behovsbild ger för produktutvecklarna konkurrensfördelar genom ökad träffsäkerhet och nytänkande.

Affärs- och tjänsteutvecklare

Affärs- och tjänsteutvecklarna finns i många olika branscher och känner ofta sin kund väl.
Ändå skulle många av dem uppnå ökad effektivitet i utvecklingsarbetet genom att ta till sig Kundlyftets metoder och synsätt i att verifiera och prioritera sina kundinsikter.

Företagsutvecklare

Företagsutvecklare är ledare och rådgivare i snabbrörliga utvecklingsföretag och startups där en utmaning är att verifiera kundbehov snabbt.
Tidspress och begränsade praktiska kunskaper i tjänstedesign hindrar dem ofta att arbeta operativt. Men de behöver ha en känsla för kundbehov för att kunna sätta in rätt resurser.

Ledare

Ledarna och beslutsfattarna finns överallt, från första linjens chefer och teamledare till högsta ledning.
Distans till kunder, användare och operativ verksamhet försvårar ledning av utveckling och innovation. Men med kunskap om designtänkande, kundinvolvering och agil innovation blir ledare bättre beställare och uppföljare.

On Key

Relaterat

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.

Ledarskap med fokus på gruppen

Patrik Lindberg leder flera agila utvecklingsteam i en stor organisation. Han är en modig och fritänkande ledare som använder sin personlighet och sina kunskaper för att forma en ledarstil som är okonventionell men effektiv. Intervjun handlar om hans metoder och synsätt, framför allt om hans fokus på gruppen.