Kundlyftets målgrupper

Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge verksamhets-, produkt- och tjänsteutvecklare och deras ledare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen.

Verksamhetsutvecklare

Inom offentlig sektor, till exempel regioner och kommuner, är det verksamhetsutvecklarna som står bakom en stor del av utvecklingsarbetet.
Genom att anamma Kundlyftets tanke får verksamhetsutvecklarna mer kontakt med de människor de är till för och kan tydligare känna att deras arbete gör att någon får det bättre.

Produktutvecklare

Produktutvecklarna finns till stor del inom industri- och IT-sektorerna; de är vana utvecklare som ofta drivs av en passion för tekniken och produkten.
Att systematiskt förstå kundens hela behovsbild ger för produktutvecklarna konkurrensfördelar genom ökad träffsäkerhet och nytänkande.

Affärs- och tjänsteutvecklare

Affärs- och tjänsteutvecklarna finns i många olika branscher och känner ofta sin kund väl.
Ändå skulle många av dem uppnå ökad effektivitet i utvecklingsarbetet genom att ta till sig Kundlyftets metoder och synsätt i att verifiera och prioritera sina kundinsikter.

Företagsutvecklare

Företagsutvecklare är ledare och rådgivare i snabbrörliga utvecklingsföretag och startups där en utmaning är att verifiera kundbehov snabbt.
Tidspress och begränsade praktiska kunskaper i tjänstedesign hindrar dem ofta att arbeta operativt. Men de behöver ha en känsla för kundbehov för att kunna sätta in rätt resurser.

Ledare

Ledarna och beslutsfattarna finns överallt, från första linjens chefer och teamledare till högsta ledning.
Distans till kunder, användare och operativ verksamhet försvårar ledning av utveckling och innovation. Men med kunskap om designtänkande, kundinvolvering och agil innovation blir ledare bättre beställare och uppföljare.

On Key

Relaterat

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.

Kundfokus med tjänstelogik

Kundfokus är att flytta uppmärksamheten från sin egen värld till den andres – och hålla kvar den där. Vi har ett bra verktyg från forskningen om marknadsföring.

När behövs inte tjänstedesign?

Tjänstedesign behövs inte när man vet helt säkert att en tänkt lösning fungerar tekniskt och går att använda, att den håller ekonomiskt, och att det finns någon som behöver den. Men hur ofta är man helt säker?