Är tillitsbaserat ledarskap bara en trend?

Ja, tillit har blivit trendigt. Men för att motverka trendigheten och ytligheten, tillåt oss fördjupa begreppet lite.
Tillit kommer alltid att vara viktigt; tilliten är en hårdvaluta som säkrar snabb och effektiv utveckling av ledningsgrupper.
Vi tar det från grunden med en definition: Tillit är en optimistisk förväntan om ett positivt agerande från någon.
Den här optimistiska förväntan om ett positivt agerande från någon grundar människan på en känsla på insidan — vi känner tillit, vi tänker inte fram den.
Tillit uppstår indirekt som en följd av människors positiva handlingar, till exempel uppmärksamhet, konsekvens eller öppenhet.
Vi kan alltså inte göra tillit men vi kan göra bra saker som får till följd att tillit uppstår.
Här är en sån bra sak du kan öva på i din ledningsgrupp: Sammanfatta vad andra säger.
Du lyssnar uppmärksamt och så sammanfattar du vad den andre har sagt, neutralt, lugnt, utan värdering eller kommentar.
Formuleringar som: “Du säger att…”, “Du vill…”, Du undrar om…”, “Du föreslår att…” är enkla och bra inledningar till sammanfattningar.
Tillit kommer alltid att vara viktigt så låt oss göra bra saker som bidrar till det.

On Key

Relaterat

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.

Kundfokus med tjänstelogik

Kundfokus är att flytta uppmärksamheten från sin egen värld till den andres – och hålla kvar den där. Vi har ett bra verktyg från forskningen om marknadsföring.

När behövs inte tjänstedesign?

Tjänstedesign behövs inte när man vet helt säkert att en tänkt lösning fungerar tekniskt och går att använda, att den håller ekonomiskt, och att det finns någon som behöver den. Men hur ofta är man helt säker?