Är tillitsbaserat ledarskap bara en trend?

Ja, tillit har blivit trendigt. Men för att motverka trendigheten och ytligheten, tillåt oss fördjupa begreppet lite.
Tillit kommer alltid att vara viktigt; tilliten är en hårdvaluta som säkrar snabb och effektiv utveckling av ledningsgrupper.
Vi tar det från grunden med en definition: Tillit är en optimistisk förväntan om ett positivt agerande från någon.
Den här optimistiska förväntan om ett positivt agerande från någon grundar människan på en känsla på insidan — vi känner tillit, vi tänker inte fram den.
Tillit uppstår indirekt som en följd av människors positiva handlingar, till exempel uppmärksamhet, konsekvens eller öppenhet.
Vi kan alltså inte göra tillit men vi kan göra bra saker som får till följd att tillit uppstår.
Här är en sån bra sak du kan öva på i din ledningsgrupp: Sammanfatta vad andra säger.
Du lyssnar uppmärksamt och så sammanfattar du vad den andre har sagt, neutralt, lugnt, utan värdering eller kommentar.
Formuleringar som: “Du säger att…”, “Du vill…”, Du undrar om…”, “Du föreslår att…” är enkla och bra inledningar till sammanfattningar.
Tillit kommer alltid att vara viktigt så låt oss göra bra saker som bidrar till det.

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.