Arkivet Kategori: Ledarskap

Ledarskap med fokus på gruppen

Patrik Lindberg leder flera agila utvecklingsteam i en stor organisation. Han är en modig och fritänkande ledare som använder sin personlighet och sina kunskaper för att forma en ledarstil som är okonventionell men effektiv. Intervjun handlar om hans metoder och synsätt, framför allt om hans fokus på gruppen.

Läs mer »

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.

Läs mer »

Tre grundmetoder för konflikthantering i ledningsgrupper

Om du vill lära dig hantera konflikter ska du börja med de tre grundmetoderna som hjälper dig att hålla huvudet kallt och gripa initiativet. Med grundmetoderna kan du snabbt förstå en konflikt, hitta fram till konfliktens orsaker och välja rätt åtgärder för att lösa den. I tre kommande klipp får du lära dig om grundmetoderna.

Läs mer »

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.

Läs mer »

Vem ska vara med i ledningsguppen?

Mångfald är bra för innovationsförmågan i en grupp — men mångfald är inte alltid bäst. Ibland är det faktiskt bättre om medlemmarna är mer lika, till exempel i ledningsgrupper som främst ska hantera kända problem.

Läs mer »

Utbildning i ledarskap för icke-chefer

Är du intresserad av ledarskap men är ännu inte chef? Är du nybliven chef? Är du projektledare, verksamhetsutvecklare, innovationsledare? Har du kanske varit chef ett tag och vill bli bättre? Vi utbildar i ledarskap för icke-chefer: Du lär dig leda, först dig själv sen andra, praktiskt och konkret. Våra program pågår i cirka ett halvår med en träff i månaden och egen träning däremellan.

Läs mer »

Alla ledningsgrupper har områden som behöver utvecklas

Tre typer av förbättringsbehov, eller bekymmer, brukar chefer lyfta fram när de pratar om sin ledningsgrupps effektivitet.
Den första och vanligaste kategorin är typen av frågor ledningsgruppen ägnar sig åt, där bekymret är att att man brukar fastna i kortsiktiga, operativa detaljfrågor i stället för att ägna tid åt de långsiktiga, strategiska, komplexa frågorna som ligger och väntar.

Läs mer »

Är tillitsbaserat ledarskap bara en trend?

Ja, tillit har blivit trendigt. Men för att motverka trendigheten och ytligheten, tillåt oss fördjupa begreppet lite.
Tillit kommer alltid att vara viktigt; den är en hårdvaluta som säkrar snabb och effektiv utveckling av ledningsgrupper.

Läs mer »

Samsynen styr hur effektiv ledningsgruppen kan bli

Det är smart att mäta samsynen om ledningsgruppens effektivitet och samarbetsförmåga. Hög samsyn är bra, låg samsyn behöver undersökas.
När gruppen ser sin egen skattning av hur effektiva de är tillsammans ger det en trovärdig utgångspunkt.

Läs mer »

Ett utvecklingsverktyg för ledningsgrupper: MTAM

Ledningsgrupper som vill effektivisera gruppens ledningsarbete behöver göra det på ett kvalitetssäkrat sätt: strukturerat, systematiskt. För det behöver man bra verktyg.

Vi använder utvecklingsverktyget MTAM (Management Team Assessment Model). MTAM är en vetenskapligt underbyggd modell där verktyget är ett frågebatteri som mäter och positionerar ledningsgrupper.

Läs mer »

Taktik för att sätta igång utveckling av en ledningsgrupp

När en ledningsgrupp påbörjar utveckling mot högre effektivitet och bättre samarbetsförmåga är det viktigt att den har en tydlig riktning direkt från start.
Riktning och framåtrörelse är vad gruppen behöver för att bli bättre.
Tre taktiska faktorer ger ledningsgruppen riktning:

Läs mer »