Arkivet Kategori: Ledarskap

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.

Läs mer »

Kollektiv intelligens och uppdragskänsla

I kollektivt intelligenta grupper har alla en klar uppfattning om resultaten de ska åstadkomma tillsammans och hur dessa passar in i den större bilden. Uppdragskänslan märks i deras beteende.

Läs mer »