Tre grundmetoder för konflikthantering i ledningsgrupper

Om du vill lära dig hantera konflikter ska du börja med de tre grundmetoderna som hjälper dig att hålla huvudet kallt och gripa initiativet. Med grundmetoderna kan du snabbt förstå en konflikt, hitta fram till konfliktens orsaker och välja rätt åtgärder för att lösa den. I tre kommande klipp får du lära dig om grundmetoderna.

Konflikter är jobbiga och komplexa, därför är det svårt att hantera dem konflikter. Men det går och vill du bli bra på konflikthantering är det fullt möjligt.
I tre kommande klipp får du grundmetoderna att utgå ifrån när du jobbar med konflikter. Därefter, i två separata klipp, fortsätter jag med konkreta metoder för att hantera sakkonflikter och personkonflikter. 

Grundmetoderna för konflikthantering är:

  • ABC-modellen som ger en snabb första diagnos över en konflikt
  • Synligt-osynligt-modellen som sätter ljus även på det dolda i en konflikt
  • Nivåmodellen som klargör konfliktorsaker och visar på lösningar

Gör en snabb konfliktdiagnos

Med ABC-modellen identifierar du snabbt vilka aspekter av en konflikt som är viktigast för att kunna förstå den. Du tar alltid ABC-modellen först för att göra konflikten begriplig och hanterbar så att dina åtgärder verkligen får effekt.
Eftersom varje konflikt är unik behöver du närma dig den på ett öppet sätt. Där är ABC-modellen bra för du skaffar dig snabbt en känsla för situationen genom att dela upp konflikten och titta på en del i taget: Attityder, Beteenden och Sakfrågan (Contradiction).

Se konfliktens hela innehåll

Med synligt-osynligt-modellen tar du fram hela innehållet i en konflikt. Det ger dig mer information att jobba med och hjälper dig bli effektiv.
Synlig information är det som parterna själva säger att konflikten handlar om och det de visar upp i beteenden, ståndpunkter och känslor.
Osynlig information är dels det parterna är medvetna om att de tänker, tycker och vill men inte visar upp, en dold agenda. Dels är det osynliga tankar, motiv, känslor och värderingar som parterna inte riktigt har kontakt med eller inte har tänkt på, men som ändå kommer till uttryck och märks på olika sätt.

Hitta de verkliga konfliktorsakerna

Med nivåmodellen kan du hålla huvudet kallt och jobba systematiskt med konflikters orsaker. Modellen innehåller tre nivåer för att hitta orsaker till konflikter: individnivån, relationsnivån och systemnivån.
Individnivån fokuserar på hur individers beteenden, personlighet och livssituation bidrar till uppkomsten av en konflikt.
Relationsnivån, där söker du orsaker till konflikten i det som händer mellan parterna. Det kan vara kommunikationsproblem, olika intressen och prioriteringar eller tidigare motsättningar.
Tredje nivån är systemnivån. Där tittar du på hur arbetsorganisationen, resursfördelningen, makten och kulturen kan ha bidragit till konfliktens uppkomst.

On Key

Relaterat

Tre grundmetoder för konflikthantering i ledningsgrupper

Om du vill lära dig hantera konflikter ska du börja med de tre grundmetoderna som hjälper dig att hålla huvudet kallt och gripa initiativet. Med grundmetoderna kan du snabbt förstå en konflikt, hitta fram till konfliktens orsaker och välja rätt åtgärder för att lösa den. I tre kommande klipp får du lära dig om grundmetoderna.

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.