Kollektiv intelligens, vad är det?

Här utmanar jag övertron på rutiner, regler och processer för att få organisationer och grupper att prestera. I stället lyfter jag fram skickligt samarbete i grupp som är en underskattad kraft för kollektiv intelligens.

Människor i en grupp har med sig en viss mängd kunskap in i gruppen. Kollektiv intelligens är måttet på hur stor del av sin förenade kunskap gruppen använder när de arbetar tillsammans.
Det är förvånande hur lite uppmärksamhet som ägnas i arbetslivet åt vad det är som gör grupper effektiva, smarta, kollektivt intelligenta.
I dagens organisationer finns en stark tro på att strukturer, policies, regler och processer ska säkra kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Och samtidigt, det som verkligen spelar roll är hur det går till när människor samspelar på mikronivå.
Jag lyfter fram samarbetsskicklighet som nyckel till kollektiv intelligens och effektiva ledningsgrupper.
Hur skulle det vara om ni kunde öka den kollektiva intelligensen i din ledningsgrupp?
Här är en konkret grej du kan göra: Högpresterande grupper uttrycker sig positivt i sina samtal 15 (femton!) gånger mer än lågpresterande grupper.
Du kan observera hur stödjande och uppmuntrande kollegerna pratar i ledningsgruppen när ni har möte. Och efteråt, med det i minnet, funderar du på vilken roll det spelar hur man pratar i en grupp.
Prata på ett positivt sätt med varandra, så gör kollektivt intelligenta grupper.
Om du vill veta mer om hur man ökar den kollektiva intelligensen och effektiviteten i en ledningsgrupp, skriv till mig här så skickar jag en länk till ett par klipp där jag fördjupar.

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.