Arkivet Dag: 2 december, 2023

Ny upplaga av “Handbok i tjänstedesign”

I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.

Läs mer »

Effektivt lärande i tjänstedesign på dina villkor

Kundlyftets utbildningar är noga utformade för att optimera lärandet. Upplägget grundas på forskning om arbetslivslärande, så att du får mesta möjliga utbyte av tiden och energin du investerar. Tack vare integrationen av lärandet i ditt vanliga arbete och den individuella handledningen går individanpassningen i Kundlyftet långt utöver vad som vanligen erbjuds.

Läs mer »