Varför jobbar inte alla med tjänstedesign?

Kanske för att de tycker att de själva vet vad kunderna behöver. Kanske också för att tjänstedesign är svårt.

Tjänstedesign är svårt på ett sätt som inte går att bemästra med mer fokus, mer resurser, mer excel-scheman — svårt för att det är annorlunda.
Med tjänstedesign jobbar man systematiskt, strukturerat, analytiskt och samtidigt tolkande, empatiskt, kreativt.
Det är en kombination som inte är självklar för oss som är utbildade i teknik och ekonomi, för vi är trimmade i att leta efter siffror och tabeller och diagram och undrar: Var är systematiken? Var är kontrollen och styrningen?
Det går att lära sig tjänstedesign om man bara är öppen för att undersöka andras verkligheter, om man litar på att bra frågor gör jobbet, och om man vågar testa grejer utan att veta i förväg hur det kommer att gå.
I Handbok i tjänstedesign lär vi ut det konkreta hantverket i agil innovation: hur du gör handgripligt, hur du tänker, hur du använder intuition.
Den tar vid där de flesta andra böcker om innovation slutar.

Handbok i tjänstedesign, tredje upplagan, finns i bokhandeln.

On Key

Relaterat

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.

Kundfokus med tjänstelogik

Kundfokus är att flytta uppmärksamheten från sin egen värld till den andres – och hålla kvar den där. Vi har ett bra verktyg från forskningen om marknadsföring.

När behövs inte tjänstedesign?

Tjänstedesign behövs inte när man vet helt säkert att en tänkt lösning fungerar tekniskt och går att använda, att den håller ekonomiskt, och att det finns någon som behöver den. Men hur ofta är man helt säker?