Innovation

"Vi ska hela tiden utgå från kundens verkliga behov. Inte det vi tror eller gissar att kunden vill ha, eller det som är enklast för oss själva."

Rätt resultat när kundens verkliga behov får vägleda

Organisationers högsta önskan är att erbjuda sina kunder produkter och tjänster de verkligen vill ha. Ändå utvecklas många lösningar som inte möter reella kundbehov, vi vill ändra på det.
Kundlyftet är en mötesplats för produkt-, tjänste- och verksamhetsutvecklare oberoende av bransch. Jobbar du med utveckling och innovation och vill höja din kompetens är det här rätt ställe för dig.

Vi heter så för att vi lyfter fram kunden i förgrunden

Kundlyftet riktar sig till dig som arbetar med utveckling och innovation

Kundlyftet gör dig bättre

Med Kundlyftet lär du dig att gå utanför ditt eget kända område och systematiskt sätta dig in i kundernas och användarnas värld

I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.
Kanske för att de tycker att de själva vet vad kunderna behöver. Kanske också för att tjänstedesign är svårt.
Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge utvecklare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen. Vi har två unika utbildningsprogram i tjänstedesign. De löper över flera månader, upp till ett halvår, för att lärandet ska få ordentligt fäste. Du får direktcoachning under tiden du tillämpar kunskaperna i minst en verklig studie i din ordinarie verksamhet.
Kundlyftets utbildningar är noga utformade för att optimera lärandet. Upplägget grundas på forskning om arbetslivslärande, så att du får mesta möjliga utbyte av tiden och energin du investerar. Tack vare integrationen av lärandet i ditt vanliga arbete och den individuella handledningen går individanpassningen i Kundlyftet långt utöver vad som vanligen erbjuds.
Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge verksamhets-, produkt- och tjänsteutvecklare och deras ledare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen.
Innovation och kundcentrering— hur gör man? Problemet är inte att det saknas idéer om vad som kan förbättras och utvecklas — medarbetare ute i organisationer har massor av bra idéer där i sin verklighet. Vi hör att problemet snarare är att organisationer inte riktigt vet hur de ska göra med idéerna, som oftast är lösningsidéer. Organisationer behöver praktisk kunskap om hur man gör verkstad av sina idéer. En bra metodik är tjänstedesign.
Här hittar du hokahey

Kontakta oss

Vi svarar så fort vi kan och oftast inom 24 timmar.