Om oss

Carina Rislund

Carina Rislund är utvecklings- och programansvarig för Kundlyftet. Hon har en passion för det kreativa mötet mellan kunskap och praktik där målet är mer effektiva produkter, tjänster och organisationer.
Carina är teknologie doktor från Chalmers i personskadeprevention med fokus på förändringsledning och produktutveckling. Hon har studerat utbildningsledarskap vid Göteborgs Universitet, är utbildad coach och certifierad europaergonom.
Carina arbetar som konsult och utbildare inom innovation, kvalitetsledning och ergonomi på systemnivå.

Glenn Jonasson

Glenn Jonasson är civilingenjör frản Chalmers och reservofficer i flottan. Han är konsult i ledarskap och innovation med en särskild förmåga att förklara och förenkla.
Hans fallenhet för att läsa av och lyfta samspelet mellan människor kommer till användning i ledningsgrupper och arbetsgrupper i de flesta branscher.
Situationer där Glenn trivs är till exempel möten där mycket står på spel, oenighet råder eller där människor behöver lära tillsammans. Då kommer hans nyfikenhet på människor, improvisationsförmåga och tajming bäst till sin rätt.

Här hittar du hokahey

Kontakta oss

Vi svarar så fort vi kan och oftast inom 24 timmar.