Nyheter

Behöver alla konflikter hanteras? (puff)
Om du vill lära dig hantera konflikter ska du börja med de tre grundmetoderna som hjälper dig att hålla huvudet kallt och gripa initiativet. Med grundmetoderna kan du snabbt förstå en konflikt, hitta fram till konfliktens orsaker och välja rätt
I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.
Det som verkligen spelar roll för effektivt arbete i grupp är samarbetsskicklighet. Nyckeln till kollektiv intelligens finns i människors samspel på mikronivå.
Ett vanligt ämne är klimatet i gruppen, andan, som handlar om den trivsel och trygghet medlemmarna känner att de har med varandra. Klimatet i gruppen har sin grund i en enda sak: tillit, det är gruppens hårdvaluta.
Kanske för att de tycker att de själva vet vad kunderna behöver. Kanske också för att tjänstedesign är svårt.