Nyheter

Kundlyftet_ledarskap_1
I vår nya podd Kundlyftet ledarskap får du som ledare ett lärande i ledarskapets konkreta hantverk. Erfarna chefer reflekterar ärligt om sitt ledarskap och ger dig handgripliga råd att tillämpa direkt med dina följare.
I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.
Det som verkligen spelar roll för effektivt arbete i grupp är samarbetsskicklighet. Nyckeln till kollektiv intelligens finns i människors samspel på mikronivå.
Ett vanligt ämne är klimatet i gruppen, andan, som handlar om den trivsel och trygghet medlemmarna känner att de har med varandra. Klimatet i gruppen har sin grund i en enda sak: tillit, det är gruppens hårdvaluta.
Kanske för att de tycker att de själva vet vad kunderna behöver. Kanske också för att tjänstedesign är svårt.