Två unika utbildningsprogram i tjänstedesign

Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge utvecklare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen.

Kundlyftet har två unika utbildningsprogram i tjänstedesign. De löper över flera månader, upp till ett halvår, för att lärandet ska få ordentligt fäste. Du får direktcoachning under tiden du tillämpar kunskaperna i minst en verklig studie i din ordinarie verksamhet.
Det ena programmet bygger från grunden och det andra fördjupar därifrån; båda ger dig konkreta kunskaper för att producera kundsmarta resultat i allt utvecklingsarbete.

Kundlyftets grundprogram

För dig som vill bygga upp din utvecklarkompetens från grunden och se innovations- och utvecklingsarbete i nytt ljus rekommenderar vi Kundlyftets grundprogram. Där får du tid och möjlighet till verklig förändring genom övning, tillämpning, reflektion och sen ännu mer övning.
Kundlyftets grundprogram erbjuder ett individuellt anpassat lärande för ökad utvecklingskompetens och riktar sig till dig som jobbar med utveckling och innovation av produkter, tjänster eller verksamheter.
Målet i grundprogrammet är att du lär dig jobba självständigt med metodiken tjänstedesign längs hela innovationsprocessen, från de breda utforskande kundbehovsstudierna, över de mer fokuserade lösningsnära prototyptesterna, till införandet av färdigutvecklade lösningar.

Grundprogrammets innehåll följer designprocessen:

 • Förberedelse – att rama in frågeområden och välja en effektiv metodmix
 • Insamling – att ställa utforskande frågor, observera och lyssna aktivt
 • Analys – att strukturera och förstå insamlade behov från kunder och intressenter
 • Dokumentation – att visualisera och skriva fram begripliga kundbehov systematiskt
 • Validering – att säkra giltigheten och prioritera i behovsbilden
 • Ledarskap – att motivera och legitimera kundinvolvering

Tjänstedesign har nära koppling till både Lean produktion och Agil utveckling. Vi gör den kopplingen synlig och du får argumenten för kundinvolvering i en Lean eller Agil kontext.

Det här får du med dig:

 • Metodbeskrivningar placerade i sitt vetenskapligt grundade teoretiska ramverk
 • Konkreta verktyg, beprövade inom innovations- och designarbete
 • Mallar och guider, färdiga att använda
 • Litteratur och arbetsbok för reflektion och tillämpning
 • Utvalda artiklar för vidgat perspektiv
 • Ett professionellt nätverk av tjänstedesigners

Kundlyftets fortsättningsprogram

Fortsättningsprogrammet ger erfarna produkt-, tjänste- och verksamhetsutvecklare möjlighet att befästa och vidareutveckla sina kunskaper i innovations- och utvecklingsarbete med tjänstedesign.
Uppläggets fokus är på praktisk tillämpning, fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte inom viktiga kompetensområden för dig som arbetar med tjänstedesign.
Målet i fortsättningsprogrammet är att du lär dig dels jobba på avancerad nivå med metodiken tjänstedesign, dels leda andra i utvecklingsprojekt.
Modellerna och verktygen är vetenskapligt grundade och sätts in i ett praktiskt sammanhang genom konkreta exempel och övningar. I handledningen och coachningen får du full uppmärksamhet på din individuella tillämpning och ditt ledarskap i minst en verklig studie i din verksamhet.
Programmet är utsträckt över cirka sex månader eftersom kunskaper och färdigheter på kvalificerad nivå tar tid att utveckla.

Det här får du med dig:

 • Självförtroende och trygghet baserad på egna erfarenheter
 • Varaktig kunskap från modern teori och konkreta tillämpningar
 • Ett nätverk av produkt-, tjänste-, och verksamhetsutvecklare

Vi rekommenderar Kundlyftet fortsättning för dig som är erfaren och har gått metodkurser men fortfarande bär på en motivation att lära mer och vara uppdaterad på det nya.

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.