Arkivet Dag: 9 november, 2023

Två unika utbildningsprogram i tjänstedesign

Kundlyftet arbetar med att förstärka och lyfta utvecklares unika kompetens. Vår uppgift är att ge utvecklare färdigheter för att arbeta på ett nytt och bättre sätt så att kundens röst hörs hela vägen.
Vi har två unika utbildningsprogram i tjänstedesign. De löper över flera månader, upp till ett halvår, för att lärandet ska få ordentligt fäste. Du får direktcoachning under tiden du tillämpar kunskaperna i minst en verklig studie i din ordinarie verksamhet.

Läs mer »

Varför tjänstedesign?

Innovation och kundcentrering— hur gör man?

Problemet är inte att det saknas idéer om vad som kan förbättras och utvecklas — medarbetare ute i organisationer har massor av bra idéer där i sin verklighet.
Vi hör att problemet snarare är att organisationer inte riktigt vet hur de ska göra med idéerna, som oftast är lösningsidéer.
Organisationer behöver praktisk kunskap om hur man gör verkstad av sina idéer. En bra metodik är tjänstedesign.

Läs mer »

Samsynen styr hur effektiv ledningsgruppen kan bli

Det är smart att mäta samsynen om ledningsgruppens effektivitet och samarbetsförmåga. Hög samsyn är bra, låg samsyn behöver undersökas.
När gruppen ser sin egen skattning av hur effektiva de är tillsammans ger det en trovärdig utgångspunkt.

Läs mer »

Ett utvecklingsverktyg för ledningsgrupper: MTAM

Ledningsgrupper som vill effektivisera gruppens ledningsarbete behöver göra det på ett kvalitetssäkrat sätt: strukturerat, systematiskt. För det behöver man bra verktyg.

Vi använder utvecklingsverktyget MTAM (Management Team Assessment Model). MTAM är en vetenskapligt underbyggd modell där verktyget är ett frågebatteri som mäter och positionerar ledningsgrupper.

Läs mer »

Taktik för att sätta igång utveckling av en ledningsgrupp

När en ledningsgrupp påbörjar utveckling mot högre effektivitet och bättre samarbetsförmåga är det viktigt att den har en tydlig riktning direkt från start.
Riktning och framåtrörelse är vad gruppen behöver för att bli bättre.
Tre taktiska faktorer ger ledningsgruppen riktning:

Läs mer »

Moderatorns olika roller

Glenn Jonasson har ett arbetsminne som rymmer en hel konferens. Närvaro, riktning och intuition präglar hans stil som moderator.
Med struktur och intuition gör han det dynamiska samtalet till en angelägen helhet för publiken.

Läs mer »

Mötesledarens ansvar

Möten är vår vanligaste arbetsform. Men möten är sällan riktigt produktiva tycker de flesta.
Mötesdeltagare vill ha god stämning och en effektiv mix av diskussion och beslut. Glenn Jonasson leder möten med känsla, närvaro och tydlighet som hjälper deltagarna uppleva sammanhang och resultat.

Läs mer »

För moderatorn händer allt samtidigt

Närvaro och improvisation samtidigt med fokus och riktning. Inför en publik. Kravfyllt och roligt, tycker Glenn Jonasson.
Han är helt närvarande i samtalet och låter samtidigt sin intuition lyssna efter trådar, mönster och guldkorn. Glenn ser detaljerna och väver dem samman till en logisk helhet. Hans respektfullt nyfikna frågor får deltagarna att berätta avspänt.

Läs mer »