Moderatorns olika roller

Glenn Jonasson har ett arbetsminne som rymmer en hel konferens. Närvaro, riktning och intuition präglar hans stil som moderator.

Glenn Jonasson ger samtalet riktning och tempo genom sin unika närvaro. Med struktur och intuition gör han det dynamiska samtalet till en angelägen helhet för publiken.
Moderatorn växlar mellan flera roller: debattledare, konferencier, programledare, intervjuare, konflikthanterare och samtalsledare. I varje roll är det moderatorn som ger evenemanget den struktur och dynamik som gör att publiken lyssnar och glömmer tiden.

On Key

Relaterat

Tre grundmetoder för konflikthantering i ledningsgrupper

Om du vill lära dig hantera konflikter ska du börja med de tre grundmetoderna som hjälper dig att hålla huvudet kallt och gripa initiativet. Med grundmetoderna kan du snabbt förstå en konflikt, hitta fram till konfliktens orsaker och välja rätt åtgärder för att lösa den. I tre kommande klipp får du lära dig om grundmetoderna.

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.