Arkivet Kategori: Moderator

Moderatorns olika roller

Glenn Jonasson har ett arbetsminne som rymmer en hel konferens. Närvaro, riktning och intuition präglar hans stil som moderator.
Med struktur och intuition gör han det dynamiska samtalet till en angelägen helhet för publiken.

Läs mer »

Mötesledarens ansvar

Möten är vår vanligaste arbetsform. Men möten är sällan riktigt produktiva tycker de flesta.
Mötesdeltagare vill ha god stämning och en effektiv mix av diskussion och beslut. Glenn Jonasson leder möten med känsla, närvaro och tydlighet som hjälper deltagarna uppleva sammanhang och resultat.

Läs mer »

För moderatorn händer allt samtidigt

Närvaro och improvisation samtidigt med fokus och riktning. Inför en publik. Kravfyllt och roligt, tycker Glenn Jonasson.
Han är helt närvarande i samtalet och låter samtidigt sin intuition lyssna efter trådar, mönster och guldkorn. Glenn ser detaljerna och väver dem samman till en logisk helhet. Hans respektfullt nyfikna frågor får deltagarna att berätta avspänt.

Läs mer »