Taktik för att sätta igång utveckling av en ledningsgrupp

När en ledningsgrupp påbörjar en utveckling mot högre effektivitet och bättre samarbetsförmåga gäller det att den har en väldigt tydlig riktning direkt från start.

Riktning och framåtrörelse är vad gruppen behöver för att bli bättre. Tre taktiska faktorer ger ledningsgruppen riktning:

  • Gruppens uppgift och mål
  • Fungerande kommunikation
  • Reflektion och utvärdering

Gruppens uppgift och mål: För vem jobbar ledningsgruppen, vilken är ledningsgruppens uppgift och vad ska den leverera till organisationen?Ibland går det enkelt att definiera uppgiften, ibland tar det tid. Oavsett är det betydelsefullt att bygga en uppdragskänsla, en gemensam idé om varför ledningsgruppen behövs och vad den ska göra.
Fungerande kommunikation: Ett enkelt och hållbart sätt att kommunicera i ledningsgruppen. Ett samtalsmanér som, förutom inramning, kännetecknas av aktivt lyssnande, öppna frågor, täta sammanfattningar och fördelning av talutrymme.Fungerande kommunikation består av praktiska färdigheter som byggs genom att man tränar, enskilt och i grupp.
Reflektion och utvärdering: En ledningsgrupp som vill bli bättre behöver stanna upp och titta på sig själv. Ta ut distansen lite och prata om hur gruppens arbete fungerar, jämföra det med målbilden, fundera över skillnaden.
Reflektion och utvärdering ska göras ofta och systematiskt, som en rutin, men hoppas många gånger över för att det låg sist på agendan och inte hanns med. Det kan kännas obekvämt i början så vanan behöver få fäste.

On Key

Relaterat

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.

Kundfokus med tjänstelogik

Kundfokus är att flytta uppmärksamheten från sin egen värld till den andres – och hålla kvar den där. Vi har ett bra verktyg från forskningen om marknadsföring.

När behövs inte tjänstedesign?

Tjänstedesign behövs inte när man vet helt säkert att en tänkt lösning fungerar tekniskt och går att använda, att den håller ekonomiskt, och att det finns någon som behöver den. Men hur ofta är man helt säker?