Taktik för att sätta igång utveckling av en ledningsgrupp

När en ledningsgrupp påbörjar en utveckling mot högre effektivitet och bättre samarbetsförmåga gäller det att den har en väldigt tydlig riktning direkt från start.

Riktning och framåtrörelse är vad gruppen behöver för att bli bättre. Tre taktiska faktorer ger ledningsgruppen riktning:

  • Gruppens uppgift och mål
  • Fungerande kommunikation
  • Reflektion och utvärdering

Gruppens uppgift och mål: För vem jobbar ledningsgruppen, vilken är ledningsgruppens uppgift och vad ska den leverera till organisationen?Ibland går det enkelt att definiera uppgiften, ibland tar det tid. Oavsett är det betydelsefullt att bygga en uppdragskänsla, en gemensam idé om varför ledningsgruppen behövs och vad den ska göra.
Fungerande kommunikation: Ett enkelt och hållbart sätt att kommunicera i ledningsgruppen. Ett samtalsmanér som, förutom inramning, kännetecknas av aktivt lyssnande, öppna frågor, täta sammanfattningar och fördelning av talutrymme.Fungerande kommunikation består av praktiska färdigheter som byggs genom att man tränar, enskilt och i grupp.
Reflektion och utvärdering: En ledningsgrupp som vill bli bättre behöver stanna upp och titta på sig själv. Ta ut distansen lite och prata om hur gruppens arbete fungerar, jämföra det med målbilden, fundera över skillnaden.
Reflektion och utvärdering ska göras ofta och systematiskt, som en rutin, men hoppas många gånger över för att det låg sist på agendan och inte hanns med. Det kan kännas obekvämt i början så vanan behöver få fäste.

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.