ABC-modellen, en grundmetod för konflikthantering i ledningsgrupper

Konflikter är jobbiga och röriga. Därför är det svårt att lösa konflikter — men det går, och vill du bli bra på det är det fullt möjligt. I det här inlägget och i två andra får du grundmetoder att utgå ifrån när du jobbar med konflikter, metoder som du börjar med. 

Sen i andra inlägg fortsätter jag med konkreta sätt att hantera sakkonflikter och personkonflikter. Frågan är: hur bra vill du bli?

Grundmetoderna för konflikthantering är tre:

  • ABC-modellen som ger en snabb första diagnos över en konflikt
  • Synligt-osynligt-modellen som sätter ljus även på det dolda i en konflikt
  • Nivåmodellen som klargör konfliktorsaker och visar på lösningar

En snabb första diagnos

Med ABC-modellen identifierar du snabbt vilka aspekter av en konflikt som är viktigast för att kunna förstå den. Du tar alltid ABC-modellen först för att göra konflikten begriplig och hanterbar så att dina åtgärder verkligen får effekt.
Eftersom varje konflikt är unik behöver du närma dig den på ett öppet sätt. Där är ABC-modellen bra för du skaffar dig snabbt en känsla för situationen genom att dela upp konflikten och titta på en del i taget: A, B och C.
Då kan du förstå vad som händer i just den här konflikten och välja en bra ansats.

Till konfliktens grundorsak

ABC-modellen kallas också konflikttriangeln: A är attityd och står i triangelns nedre vänstra hörn. B är beteende och står i övre hörnet. C är sakfrågan (contradiction) och står i nedre högra hörnet.C: sakfrågan. Konflikt definieras ju som att minst en part har ett behov eller önskemål som inte möts, som blockeras. Och sakfrågan, det är det där behovet som inte blir mött.
Sakfrågan, behovet som inte möts, är konfliktens grundorsak. I all konflikthantering strävar du efter att komma dit, till konfliktens rot där du kan jobba med den verkliga motsättningen.
Nu är inte alltid sakfrågan uttalad eller ens medveten hos parterna, så då behöver du hitta fram till den. Jag beskriver en konkret metod för det i ett annat inlägg

Två hinder

Poängen med ABC-modellen är att sakkonflikten, C-hörnet, kan du bara ta dig an när de två andra, A-hörnet och B-hörnet, är hanterade — för de står i vägen.
Du vill till C-hörnet, sakfrågan, konfliktens grundorsak, för att lösa konflikten. Men om det finns beteenden eller attityder hos parterna som påverkar situationen måste de fixas först.
Skälet till det är att sakfrågan kräver tankearbete och lugn och den förmågan finns inte när man är känslopåverkad, som det blir med destruktiva attityder och beteenden.

Sakkonflikter och personkonflikter

Så när du med ABC-modellen har fått koll på konflikten, då kan du välja hur du ska ta dig an den. Om det visar sig att tyngdpunkten är i C-hörnet, om sakfrågan dominerar, bra, då är det en sakkonflikt.
Om däremot konfliktens tyngdpunkt är i A- eller B-hörnet, eller i båda, då är det mer av en personkonflikt som fordrar en egen metod, den berättar jag om i ett separat klipp.
Du börjar alltid med ABC-modellen för att snabbt få en känsla för situationen så att det du väljer att göra verkligen får effekt. Det handlar om träffsäkerhet och framåtrörelse.

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.