Vad är en ledningsgrupp?

Det är en fråga jag sällan får, men jag ställer den jämt.

Grupperna börjar prata och diskutera, för det har de inte riktigt tänkt på.
Rätt många olika uppfattningar brukar det bli, och jag skriver på tavlan.
— Jaha så ni är en ledningsgrupp, säger ni, men ni har olika uppfattningar om vad det är.
Jag lämnar över mycket till ledningsgrupper att tänka fram själva, men inte det här:
För, en ledningsgrupp är en samling personer i ledande ställning och deras chef, som arbetar i grupp med ledningen för den gemensamma verksamheten.
Några nyckelord: samling, ledande, chefen, arbetar i grupp, ledning, gemensamma.
Det visar sig när jag ställer frågan om vad en ledningsgrupp är att många blandar ihop ledningsgruppens uppgift med organisationens, men de är olika uppgifter.
Likadant med chefens uppgift och ledningsgruppens uppgift, de är inte samma: chefen —vd:n, divisionschefen, förvaltningschefen, styrelseordföranden— har sin uppgift.
Chefen har en ledningsgrupp. Varför?
Med den frågan börjar jag nästan alla mina uppdrag i ledningsgrupper.

On Key

Relaterat

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.

Ledarskap med fokus på gruppen

Patrik Lindberg leder flera agila utvecklingsteam i en stor organisation. Han är en modig och fritänkande ledare som använder sin personlighet och sina kunskaper för att forma en ledarstil som är okonventionell men effektiv. Intervjun handlar om hans metoder och synsätt, framför allt om hans fokus på gruppen.