Samsynen styr hur effektiv ledningsgruppen kan bli

Alla ledningsgrupper har områden som behöver utvecklas, och det gäller att satsa på rätt områden att utveckla för att få effekt där det verkligen behövs. Många börjar med det formella: regler och rutiner för mötestider, agenda, dokumentation. Fast det är sällan det som gör en ledningsgrupp bättre på riktigt.

Mät samsyn med självskattning

Ett smart sätt är att börja utvecklingsarbetet med att mäta. Man mäter medlemmarnas samsyn om ledningsgruppens effektivitet, uppgift, mål. Med en sån mätning får varje ledningsgrupp ett unikt nuläge som utgångspunkt för sin utveckling.
Det är en fördel att mätningen baseras på en självskattning, för när gruppen ser sin egen bedömning av hur effektiva de är tillsammans ger det trovärdighet och triggar gemensamma idéer för ledningsgruppens utveckling.
Kan man verkligen mäta och få siffror på en ledningsgrupps effektivitet?
Nej det kan man inte, men det man kan mäta på är medlemmarnas skattning av gruppens effektivitet och visa upp det resultatet i diagram och siffror på ett systematiskt sätt som går att jobba med.
När vi gör såna här mätningar med ledningsgrupper visar vi dem resultatet och säger: “Så här har ni skattat gruppens samlade effektivitet och samarbetsförmåga”.

Låg samsyn behöver undersökas

Det är här samsynen kommer in, för många gånger visar det sig att medlemmarna har olika syn på hur effektiv ledningsgruppen är eller på vilken uppgift den har. Och en låg samsyn behöver undersökas: Vad betyder det att vi skattar vår kollektiva förmåga så olika?
Några exempel på undersökande frågor att ställa till en ledningsgrupp vid låg samsyn:

  • Vad betyder det att vi har så olika syn på hur utvecklade gruppens arbetsformer är?
  • Vad betyder det att vi har så olika syn på hur gruppen hanterar oenighet?
  • Vad betyder det att vi har så olika syn på om gruppen sysslar med rätt frågor?

Brist på samsyn i en grupp leder till minskad effektivitet och det gör den här mätningen till en slags felsökning; vi söker efter var det finns låg samsyn.

Hög samsyn en tillgång

Men om samsynen är hög, om träffbilden är samlad, då är själva enigheten i gruppen en tillgång, även om de är eniga om att effektiviteten är låg. Samsynen ger ett bättre utgångsläge.

En handgripligt resultat att utgå från

Sån här självskattning är väldigt roligt att göra med ledningsgrupper. Det blir hög energi, stort fokus, för resultatet av mätningen är något handgripligt att jobba vidare med. Folk gillar att få visshet, få svar på hur de ligger till med sin nuvarande förmåga, och så jämföra den med förmågan som krävs för att utföra ledningsgruppens uppgift.
För att göra bra systematisk självskattning med ledningsgrupper behövs ett tillförlitligt verktyg, och det har vi: MTAM.
Med en bra självskattning kan en ledningsgrupp förstå sitt nuläge och utifrån det skapa en utvecklingsplan med rätt innehåll.

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.