Hur viktigt är klimatet i en ledningsgrupp?

Ett vanligt ämne är klimatet i gruppen, andan, som handlar om den trivsel och trygghet medlemmarna känner att de har med varandra. Klimatet i gruppen har sin grund i en enda sak: tillit, det är gruppens hårdvaluta.

Tillit är att inför andra människor våga. Våga visa sig svag eller osäker, våga medge felsteg eller tvivel, våga be om hjälp — forskarna kallar det att ta sociala risker.
Tillit handlar om att jag vågar visa mig sårbar utan rädsla för att det ska utnyttjas mot mig eller vändas till min nackdel.
Det verkar lätt, i teorin. I praktiken är det svårare — men det går! Och eftersom tillit har direkt koppling till ledningsgruppers effektivitet kan det vara värt att prova.
Du kan börja själv så här: Vid något tillfälle i din ledningsgrupp är du lite mer öppen än du i vanliga fall skulle våga.
Bara lite mer öppen med till exempel en osäkerhet eller ett bekymmer. Ta ett litet steg med en fot utanför komfortzonen.
Kolla sen in vad som händer: studera hur din ökade öppenhet påverkar gruppen.
Jag återkommer i ett annat inlägg med konkreta exempel på att visa öppenhet och en modell som kallas öppenhet-tillit-spiralen. Skriv till mig här om du vill ha det.
Under tiden, prova öppenhet en gång, kanske två.

test

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.