Ny upplaga av “Handbok i tjänstedesign”

I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.

I handboken utgår vi från att kund- och användarcentrerat utvecklingsarbete framför allt handlar om att bygga kunskap om kundbehov. Tjänstedesign är ett lärande med kunden i förgrunden, ett hantverk som behöver tränas och fördjupas för att ge utdelning—handboken är ett redskap för det. Du får 200 sidor konkreta, vetenskapligt grundade metoder och verktyg till din hjälp att bli skickligare i att utveckla lösningar grundade på verkliga kundbehov.

Förståelse för kunden och användaren, som förr var en självklar utgångspunkt i allt utvecklingsarbete, hade efter decennier av specialisering hamnat i bakgrunden.
Men trenden har vänt; ledande managementskolor lyfter fram kundkunskap som ett konkurrensmedel och utbildningar stöps om.

Organisationer som skaffar förstahandskunskap om kundernas och användarnas situation, arbetsuppgifter, bekymmer, strävanden och mål, får ett försprång. Tjänsterna och produkterna de utvecklar blir träffsäkrare eftersom de vet mer än konkurrenterna om vad kunderna och användarna verkligen behöver.
Kundkunskap ger konkurrensfördelar!

Handbok i tjänstedesign, som du hittar i bokhandeln:

  • Lär ut det konkreta hantverket i att utforska kundbehov
  • Kombinerar tvärdisciplinära teorier och metoder till en fungerande helhet
  • Har ett uttalat pedagogiskt syfte för yrkesverksamma praktiker

Läs mer i foldern Handboken på 5 min

On Key

Relaterat

Otraditionellt men grundat ledarskap

Mona Hurtig är rektor för en grundskola. Hon bygger den fysiska och psykosociala miljön enligt sina egna idéer om lärande och ledarskap – tydligt, lagligt, okonventionellt.

Låta personligheter komma fram

Sara Nordin är en ledare som knyter an till människor och ger dem utrymme. Intervjun handlar om hennes metoder och drivkrafter att stå så mycket i kontakt, samtala, lyssna, kommunicera.