Ny upplaga av “Handbok i tjänstedesign”

I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.

I handboken utgår vi från att kund- och användarcentrerat utvecklingsarbete framför allt handlar om att bygga kunskap om kundbehov. Tjänstedesign är ett lärande med kunden i förgrunden, ett hantverk som behöver tränas och fördjupas för att ge utdelning—handboken är ett redskap för det. Du får 200 sidor konkreta, vetenskapligt grundade metoder och verktyg till din hjälp att bli skickligare i att utveckla lösningar grundade på verkliga kundbehov.

Förståelse för kunden och användaren, som förr var en självklar utgångspunkt i allt utvecklingsarbete, hade efter decennier av specialisering hamnat i bakgrunden.
Men trenden har vänt; ledande managementskolor lyfter fram kundkunskap som ett konkurrensmedel och utbildningar stöps om.

Organisationer som skaffar förstahandskunskap om kundernas och användarnas situation, arbetsuppgifter, bekymmer, strävanden och mål, får ett försprång. Tjänsterna och produkterna de utvecklar blir träffsäkrare eftersom de vet mer än konkurrenterna om vad kunderna och användarna verkligen behöver.
Kundkunskap ger konkurrensfördelar!

Handbok i tjänstedesign, som du hittar i bokhandeln:

  • Lär ut det konkreta hantverket i att utforska kundbehov
  • Kombinerar tvärdisciplinära teorier och metoder till en fungerande helhet
  • Har ett uttalat pedagogiskt syfte för yrkesverksamma praktiker

Läs mer i foldern Handboken på 5 min

On Key

Relaterat

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.

Kundfokus med tjänstelogik

Kundfokus är att flytta uppmärksamheten från sin egen värld till den andres – och hålla kvar den där. Vi har ett bra verktyg från forskningen om marknadsföring.

När behövs inte tjänstedesign?

Tjänstedesign behövs inte när man vet helt säkert att en tänkt lösning fungerar tekniskt och går att använda, att den håller ekonomiskt, och att det finns någon som behöver den. Men hur ofta är man helt säker?