Ett avgörande ögonblick för en ledningsgrupp – den första sårbarheten

I klippet beskriver jag den första sårbarheten som är ett avgörande ögonblick för en ledningsgrupp. När sårbarhetssignaler tas emot med respekt och värme stärks tryggheten och tilliten. Hur sårbarhetssignaler tas emot och bemöts i gruppen har direkt påverkan på effektiviteten — där kan du gå före.

Läs om den första konflikten som också är ett avgörande ögonblick för en ledningsgrupp.

On Key

Relaterat

Tre grundmetoder för konflikthantering i ledningsgrupper

Om du vill lära dig hantera konflikter ska du börja med de tre grundmetoderna som hjälper dig att hålla huvudet kallt och gripa initiativet. Med grundmetoderna kan du snabbt förstå en konflikt, hitta fram till konfliktens orsaker och välja rätt åtgärder för att lösa den. I tre kommande klipp får du lära dig om grundmetoderna.

Så fungerar utvecklingsverktyget MTAM

Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.