Artikelarkivet

Vem ska vara med i ledningsguppen?

Mångfald är bra för innovationsförmågan i en grupp — men mångfald är inte alltid bäst. Ibland är det faktiskt bättre om medlemmarna är mer lika, till exempel i ledningsgrupper som främst ska hantera kända problem.

Läs mer »

Utbildning i ledarskap för icke-chefer

Är du intresserad av ledarskap men är ännu inte chef? Är du nybliven chef? Är du projektledare, verksamhetsutvecklare, innovationsledare? Har du kanske varit chef ett tag och vill bli bättre? Vi utbildar i ledarskap för icke-chefer: Du lär dig leda, först dig själv sen andra, praktiskt och konkret. Våra program pågår i cirka ett halvår med en träff i månaden och egen träning däremellan.

Läs mer »

Ny upplaga av “Handbok i tjänstedesign”

I den nya tredje upplagan av Handbok i tjänstedesign har vi omarbetat och konkretiserat. I avsnitten om arbetsgång och systematik i agil innovation med tjänstedesign finns till exempel checklistor för designprocessens alla steg och processens helhet.

Läs mer »

Hur viktigt är klimatet i en ledningsgrupp?

Ett vanligt ämne är klimatet i gruppen, andan, som handlar om den trivsel och trygghet medlemmarna känner att de har med varandra. Klimatet i gruppen har sin grund i en enda sak: tillit, det är gruppens hårdvaluta.

Läs mer »