Artikelarkivet

Kollektiv intelligens och uppdragskänsla

I kollektivt intelligenta grupper har alla en klar uppfattning om resultaten de ska åstadkomma tillsammans och hur dessa passar in i den större bilden. Uppdragskänslan märks i deras beteende.

Läs mer »