Media

hokahey_webb_2023_skisser_24
Den första konflikten är ett avgörande ögonblick för en ledningsgrupp. När konfliktsignaler tas emot balanserat och välvilligt stärks tryggheten och tilliten, och det gör gruppen effektivare.
Iden här videon beskriver jag tre saker: MTAM-modellens teoretiska grund och hur resultaten av en MTAM-mätning presenteras. Därefter konklusionen som är sättet en ledningsgrupp kan utvecklas med MTAM, själva utvecklingsstrategin.
Kundfokus är att flytta uppmärksamheten från sin egen värld till den andres - och hålla kvar den där. Vi har ett bra verktyg från forskningen om marknadsföring.
Tjänstedesign behövs inte när man vet helt säkert att en tänkt lösning fungerar tekniskt och går att använda, att den håller ekonomiskt, och att det finns någon som behöver den. Men hur ofta är man helt säker?
I kollektivt intelligenta grupper har alla en klar uppfattning om resultaten de ska åstadkomma tillsammans och hur dessa passar in i den större bilden. Uppdragskänslan märks i deras beteende.
Kollektiv intelligens byggs upp av fyra gruppförmågor. Förmåga 3: Uppdragskänsla. Förmåga 4: Samspel.