Kundlyftet har nära koppling till den ursprungliga tanken bakom Lean, Agile och Human Centered Design om att göra enbart det som skapar värde för kunden. För att förstå kundvärde måste lyssnandet vara inställt på vilka behov och önskningar kunden har. Därför heter vi Kundlyftet – det är kundens perspektiv som ska lyftas fram i utvecklingsprocesser om man vill att resultatet ska bli träffsäkert och hållbart.

Kundlyftet har ett kompetensnätverk och två unika utbildningsprogram för dig som jobbar med utveckling. Det ena programmet bygger från grunden och det andra fördjupar; båda ger dig metoder och verktyg för att säkerställa rätt resultat av ditt utvecklingsarbete. Programmen löper över en längre tid, vilket gör att kunskaperna får ordentligt fäste. Dessutom får du coachning medan du integrerar kunskaperna i din ordinarie verksamhet.

Kundlyftet Large är ett individuellt anpassat utbildningsprogram för ökad utvecklarkompetens och riktar sig till dig som leder produkt- tjänste- eller verksamhetsutveckling.

Kundlyftet Advanced är vårt individuellt utformade program som befäster din kunskap inom produkt-, tjänste- och verksamhetsutveckling. Målet är att ge erfarna utvecklings- och innovationsledare möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper.

Läs mer på kundlyftet.se

Gå till toppen