Ett ledarutvecklingsprogram för dig som har begränsad formell makt eller är yngre chef. Programmet är baserat på modellen om ledarskapets fem nivåer.

Ladda ner faktablad.

Verkar ledarskap abstrakt och komplext? Vill du jobba med att påverka och hjälpa människor men är osäker på var du ska börja? 

Programmet passar dig som arbetar med att påverka och leda andra men har begränsad positionell makt, till exempel om du är konsult och har roller som teamledare, gruppchef, serviceledare eller projektledare. Vill du utveckla ditt ledarskap i en sådan roll ska du utveckla ditt inflytande. Ledarskap är inte position, hierarkisk nivå, befattning eller tjänstegrad − det är inflytande och inget annat. Det betyder att så fort du utövar inflytande leder du.

Ledarskap kan kännas abstrakt, komplext och svårt att ta på: Vad gör man först? Hur får man auktoritet och inflytande? Vilka metoder för påverkan är lämpliga? Hur stärker man ett team? Hur får man människor att utvecklas? 

Programmet är byggt runt ledarskapets fem nivåer, en modell för ledarskap som i motsats till mycket av dagens managementmodeller och koncept är enkel, visuell och tydlig. Alla kan förstå den och alla kan använda den i sitt jobb. Ledarskapets fem nivåer delar in ledarskap i steg som går att förstå och erbjuder en konkret tydlig plan för utveckling av ditt ledarskap i vardagen. Ledarskap är en process, inte en position. Det är något du gör, inte något du är. Detta fordrar rörelse vilket kännetecknar de fem nivåerna och hur ledaren rör sig till nästa nivå. 

Alltför ofta när människor tänker ledarutveckling ser de en karriärväg med chefsjobb framför sig. Men bra ledarskap innebär inte att avancera i karriären, det innebär att förbättra ett team, anser vi, och vi påstår att din karriär kommer att hända av sig själv när ditt ledarskap är rätt. 

Dessa program för utveckling av ledare pågår i 6-8 månader med en blandning av fysiska och virtuella träffar. Eftersom ledarskap för det första börjar på insidan, för det andra handlar om att utveckla andra människor, för det tredje utförs genom inflytande och för det fjärde syns i följarnas resultat, är kunskapsinnehållet i programmet utformat för detta. 

Efter genomfört program har du på avancerad nivå skaffat:

  • Kunskap om din egen personlighet med dess styrkor och svagheter
  • Färdigheter i perspektivbyte, aktivt lyssnande, intervjuteknik, observation, reflektion och mötesledning
  • Färdigheter i inflytande på nivåerna förhandling, övertalning och motivering 
  • Kunskap om lärande, kunskapsformer och förändring
  • Förmåga att styra egen attityd och erfarenhet av att nå mål
  • Mål för fortsatt utveckling av ditt eget ledarskap i en konkret mätbar plan 

Deltagare i programmen brukar säga tre saker:

  1. Jag förstår personligheter bättre nu och kan möta även besvärliga människor på ett konstruktivt sätt
  2. Jag lyssnar mer, pratar mindre, och tycker nu det är enkelt att involvera andra
  3. Jag har redskap och självförtroende även för de svåra samtalen, det gör mig trygg

Ladda ner faktablad. Kontakta oss för detaljerad programplan.

Gå till toppen