Kundlyftet har nära koppling till den ursprungliga tanken bakom Lean, Agile och Human Centered Design om att göra enbart det som skapar värde för kunden. För att förstå kundvärde måste lyssnandet vara inställt på vilka behov och önskningar kunden har. Därför heter vi Kundlyftet – det är kundens perspektiv som ska lyftas fram i utvecklingsprocesser om man vill att resultatet ska bli träffsäkert och hållbart.

Vad behövs för att göra effektiva och intressanta presentationer? Trygghet och relevans. Hur får man det? Förberedelser och rutin. Alla vet receptet för bra presentationer men få följer det. Varför är det så svårt? Kursen ger svaren och lösningarna.

Ett ledarutvecklingsprogram för dig som har begränsad formell makt eller är yngre chef. Programmet är baserat på modellen om ledarskapets fem nivåer.

Ladda ner faktablad.

Verkar ledarskap abstrakt och komplext? Vill du jobba med att påverka och hjälpa människor men är osäker på var du ska börja? 

Hur många riktigt bra telemöten har du varit med om? Vill du vara en person som är känd för att hålla proffsiga möten? I kursen får du praktisk kunskap i att leda telemöten; du lär om tekniker, övar dem praktiskt och tar del av gruppens erfarenheter. 

Gå till toppen