Uppdragen innebär att designa och leda utbildningar i arbetslivet: När det handlar om fler kunskapsformer än de som ryms i en kurspärm, när deltagarna ska lära sig även medan de är på jobbet eller när kunskaperna som ska läras är komplexa.

Exempel på uppdrag:

  • Designa och leda utbildningsprogram för produkt- och verksamhetsutvecklare
  • Leda temavecka i arbetsmiljö
  • Designa utbildning för användare av nytt informationshanteringssystem i global organisation
Gå till toppen