Uppdragen handlar om att leda viktiga möten, intervjua människor inför publik eller styra debatter.
Läs mer på glennjonasson.se

Uppdragen innebär att designa och leda utbildningar i arbetslivet: När det handlar om fler kunskapsformer än de som ryms i en kurspärm, när deltagarna ska lära sig även medan de är på jobbet eller när kunskaperna som ska läras är komplexa.

Uppdragen handlar om användarorienterat utvecklingsarbete där vi är specialister. Vi agerar både operativt och som handledare.

Uppdragen handlar om att hjälpa ledare förändra sig själva eller sina organisationer.

Gå till toppen