Ledarskap är inflytande, inget mer och inget mindre. Det betyder att du leder varje gång du påverkar andra. Därför behöver även icke-chefer, till exempel projektledare, serviceledare och konsulter, kunna leda. Seminariet handlar om det ledarskapet.

 Seminariet handlar om varför människor med mycket ansvar men liten formell makt behöver se sig själva som ledare och hur de måste vara bra på ledarskap.

Glöm titel eller position – ledarskap är inflytande, inget mer och inget mindre. Med andra ord, närhelst du utövar inflytande leder du. I seminariet får du konkreta verktyg och metoder för att:

  • Leda dig själv – sätta mål och nå mål
  • Göra dig själv värdefull – investera i egen kompetens
  • Veta vad andra värderar – lyssna aktivt
  • Göra goda saker – ha egen etik-praxis
Gå till toppen