Verkar ledarskap abstrakt och komplext? Är du intresserad av att leda och hjälpa människor men osäker på var du ska börja? Du får en konkret och tydlig plan.

Seminariet handlar om en modell för ledarskap som i motsats till mycket av dagens managementmodeller och koncept är enkel, visuell och tydlig. Alla kan förstå den och alla kan använda den för utveckling av sitt ledarskap i vardagen.

Ledarskap blir lätt abstrakt, komplext och svårt att förstå: Vad gör man först? Hur får man auktoritet och inflytande? Vilka metoder för påverkan är lämpliga? Hur stärker man ett team? Hur får man människor att utvecklas? Ledarskapets fem nivåer delar in ledarskap i steg som går att förstå.

Ledarskap är en process, inte en position. Det är något du gör, inte något du är. Detta fordrar rörelse vilket kännetecknar de fem nivåerna och hur ledaren rör sig till nästa nivå.

Alltför ofta när folk tänker på ledarutveckling ser de en karriärväg med chefsjobb framför sig. Men bra ledarskap innebär inte att avancera i karriären, det innebär att förbättra ett team. Din karriär kommer att hända av sig själv när ditt ledarskap är rätt.

Ledarskapets fem nivåer erbjuder en konkret plan för utveckling av ditt ledarskap. Du lämnar seminariet med ett praktiskt verktyg du kan tillämpa direkt och sen ha med dig på lång sikt.

Seminariet lämpar sig antingen för en kortare överblick på 45-60 minuter eller en fördjupning på ca tre timmar inklusive pauser.

Gå till toppen