Om du tror att bra kommunikation handlar mer om de andra än om dig, mer om hjärta än om hjärna och att du kommunicerar bäst utifrån dina egna styrkor, kommer du att få brukbara tips i det här seminariet.

 

Seminariet handlar om att det inte finns ett enda bästa sätt att kommunicera, det finns ingen formel så glöm facit för kommunikatörer. Men det finns två centrala principer för effektiv kommunikation. Vi visar verkliga exempel som gör principerna konkreta.

Första principen: Du presterar bäst när du gör det du är bäst på. Du kommunicerar bäst utifrån dina egna styrkor, det vill säga i din styrkezon där du är avspänd, övad och trygg. Därför behöver du för det första känna dig själv och för det andra acceptera din egen stil.

Andra principen: Skickliga kommunikatörer oavsett deras personlighet och kommunikationsstil knyter alltid an till sin publik, på ett omsorgsfullt och medvetet sätt.

Knyta an börjar med att du tänker igenom kommunikationen. Ett bra sätt är att förenkla budskapet hårt och se vad som finns i dess kärna. Tvärtemot många företagskulturer som verkar påverka sina anställda att kommunicera krångligt, är en nyckel till effektiv kommunikation att våga vara enkel.

Knyta an är också att du tar reda på vilka de andra är. Ett par frågor räcker: Vilka frågor har de? Hur redo är de för mitt budskap?

Ett tredje sätt att knyta an till din publik är att visa ditt budskap i handling:

  • Be dem bara tro på vad du själv tror på
  • Be dem bara förändra vad du själv förändrar
  • Be dem bara göra vad du själv gör

Ett fjärde sätt är att tala från hjärtat. Vi är vana att hantera världen med huvudet men kommunikation handlar om människor och då betyder hjärtat lite mer.

Kommunikation vore enkelt om alla var lika för då skulle alla förstå ett budskap på precis samma sätt. Då slapp vi besvär, tycker många chefer, och kunde ägna oss åt riktigt arbete (och vi slapp gå på kommunikationsseminarier).

Gå till toppen