Vill ni veta mer om kundorienterad produkt- och verksamhetsutveckling, kundinvolvering enligt Lean och Agile eller designdriven innovation/service design?

Verkar ledarskap abstrakt och komplext? Är du intresserad av att leda och hjälpa människor men osäker på var du ska börja? Du får en konkret och tydlig plan.

Ledarskap är inflytande, inget mer och inget mindre. Det betyder att du leder varje gång du påverkar andra. Därför behöver även icke-chefer, till exempel projektledare, serviceledare och konsulter, kunna leda. Seminariet handlar om det ledarskapet.

Vill du vara en presentatör i mängden, med konventionellt upplägg och powerpoint-fokus, då kan du sluta läsa här. Men tror du som vi att det måste vara rätt på insidan innan det blir rätt på utsidan kan det här bli ett värdefullt seminarium för dig.

Du väljer inte din talang, men du väljer din attityd och den påverkar dina prestationer på alla områden. Fast om det vore enkelt att hålla en god attityd skulle alla göra det. Så hur gör man?

Om du tror att bra kommunikation handlar mer om de andra än om dig, mer om hjärta än om hjärna och att du kommunicerar bäst utifrån dina egna styrkor, kommer du att få brukbara tips i det här seminariet.

Gå till toppen