Bildning är som armhävningar på morgonen: Nyttigt på sikt men jobbigt att göra.

Bildning är något man gör, inte något man är; att vara bildad är att i handling visa bildning. 

Bildning är en medlare mellan människor, den tillhör inte ett visst samhällsskikt. 

Bildning frigör och utvecklar människor.

Att bygga ledarskap på bildning innebär att identifiera och avväga intressen och att orka ställa frågan “För vem?” ofta. Den bildade ledaren undersöker sakers proportioner och letar samband genom att använda begrepp, modeller och tradition från till exempel filosofi och historia.

För ledare betyder bildning att sätta människor i rörelse genom att gå varvet runt uppgiften och ställa frågor, lyssna, jämföra, dela upp, kombinera, utmana, tänka. Därefter besluta och gå till genomförande.

Så hur gör man bildning, konkret, som ledare? För det första, läs humaniora och samhällsvetenskap ibland, till exempel artikeln “Tre ord som är motsatsen till bildning” av kulturskribenten Thomas Steinfeld i SvD 16 april.

Och på jobbet, i vardagen, mitt i brådskan — hur gör ledaren bildning då? Två tips, det första är: Vid diskussion av ett ärende gör en snabb genomgång av vilka intressenterna är och vilka resultat de önskar. Visualisera detta så alla ser det och låt det sjunka in ett par ögonblick, fortsätt sen diskussionen. Bildningen består här i att se sig runt, ta ställning och undvika att överlämna sig till omständigheterna.

Det andra tipset: Välj ett begrepp och ifrågasätt den innebörd ni vanemässigt ger det. Som man gör i filosofin. I SvD-artikeln sägs till exempel att kompetens är en byråkratisk fiktion och att värderingar splittrar — smakligt provocerande påståenden om två väletablerade management-begrepp.

Bara gör det och se vad som händer. Förvänta inget särskilt, men gör det. För världen blir bättre.

Bildning är ett förhållningssätt mer än en teknik, en attityd mer än en prestation.

En bildad människa vet vem hon är, begär en plats för sig själv i världen och kan säga vad hon vill.

Någon ledare som har invändningar?

Gå till toppen