Vi genomförde nyligen ett av våra Kundlyftet-webinarier, presentationer vi ger varje kvartal kring ett aktuellt ämne. Den här gången handlade det om vad vi kan lära oss från IT och Agil metodik.

Här finns en naturlig koppling till utvecklingsarbete även utanför IT, ett resonemang vi byggt utifrån boken ”Agile Innovation” av Langdon Morris. 

Det går faktiskt att styra utvecklingsarbete, men det finns en rädsla hos chefer kring detta: Hur kan vi styra något när vi inte vet vad resultatet ska bli? Varför ska vi lägga pengar på något vi inte kan se?

Det är ju utifrån ett tänkt resultat de brukar planera, prognostisera, justera. Men i ett utvecklingsprojekt är resultatet okänt; man känner till problemet eller behovet men inte hur själva lösningen ser ut…

Vi menar att många sitter fast i en traditionell produktionsmodell som gör det svårt eller omöjligt för dem att leda ett kreativt utvecklingsarbete. Inom Agil metodik däremot råder en utvecklingsmodell. Där är själva processen väldigt disciplinerad med avstämningar, tempo och transparens – det gäller att ofta titta upp för att se vart vi är på väg och att vi tar hänsyn till det vi lärt oss under arbetet. Det är en utforskande verksamhet utan känt resultat, där det gäller att upptäcka lösningarna under gång. 

Samtidigt får vi inte får vara rädda för att begå misstag eller trampa lite fel, för det är i själva sökandet vi ser nya uppenbarelser. Idéerna kommer oannonserade och i vilken skepnad som helst och det varken kan eller vill vi styra – däremot kan vi styra en strikt process dit.

Läs mer om Kundlyftets webinarier här.

Gå till toppen