Vi har hittat en term för den där kreativa tankerörelsen som går i riktning mot behovet bort från lösningen – när man tänker vad före hur. Det kallas Phase Zero

Vi definierar förmågan att tänka vad före hur som den första av fyra kärnkompetenser i kundinvolvering, och den har ett coolt namn!

Jag läste om Phase Zero i en artikel i Fast Company som började så här: “To make a product that meets an unmet need, you need to find the right problem to solve--which sounds simple enough, until you try to do it.”

Precis så är det, det enkla är det svåra; många talar om kundvärde, kundfokus, kundorientering men få gör det konkret. Skälen till det ska jag skriva om i ett kommande inlägg. Idag ville jag bara dela med mig av glädjen över att det världsledande design- och innovationsforumet Fast Company skriver så rakt och tydligt om hur det enkla är det svåra i kundinvolvering.

På designfirman Continuum som myntat begreppet Phase Zero säger man: “The best way to get started with Phase Zero is by interacting with your clients' client,...” Kundens kund, ytterligare en av de enkla sakerna som tydligen är svår att realisera.

Flera av våra klienter säger att de inte ens vet säkert vem som är deras kund. Så med dem får vi börja just där med att definiera vad kund betyder, och sen utforska kundlandskapet för att se vilka som passar in i den definitionen.

Eller de berättar om det nya ordet kundvärde som är det som gäller nu i deras organisation. Men de vet inte riktigt vad kundvärde innebär och ser inte att ledningen går före som vägvisare heller. Så här på vår del av spelplanen där de enkla grejerna finns, här har vi mycket att göra. 

Gör det enkla, ta med dig det här begreppet och låt dess fulla innebörd sjunka in när du har några minuter vid busshållplatsen: kundens kund.

Gå till toppen