Det finns en lek jag älskar, nulägesleken. Man går runt bordet och så får var och en säga hur det är nu.
Det behöver inte vara kort men det ska vara spontant och icke-värderande, svårt nog för folk i karriären. Spontan är ju lika med sårbar och utan riktig kontroll.

Detta fordrar trygghet så alla gillar det inte. Icke-värderande är ovant och därför omöjligt för de vars livsmönster hålls igång av värderande omdömen. Därför är leken så kul och jag gör den med klienter då och då.

Kicken med nulägesleken är en framåtimpuls som briserar i bröstet. När man surfat runt i nuläget och låtit de spontana icke-värderande beskrivningarna tränga igenom medvetandet en bra stund blir det outhärdligt. Man står inte ut, man måste göra något, idéerna är som ett fyrverkeri där någon fyrat av alla pjäser på samma gång.

Nulägesleken är en tuffare variant av en övning som går ut på att stimulera det som kallas kreativ spänning. Denna spänning uppstår mellan de två polerna nuläge och önskat läge när människor tänker på båda. Den kreativa spänningen driver fram originella idéer. I nulägesleken ägnar man sig endast åt den ena polen, nuläget.

Grejen är att alla har föreställningar om önskat läge men de kan vara oreflekterade, undermedvetna. Så i nulägesleken uppstår en kreativ spänning mellan det beskrivna nuläget och det undermedvetna önskade läget. Kicken blir därmed mer intuitiv än explicit om ni förstår vad jag menar; den blir stark fast man fattar inte vad den vill, inte direkt. En härlig upplevelse.

Låt mig ta ner det här på jorden och göra en liten nulägeslek: I tidskriften Management Today stod för ett tag sen ”Bosses need to show their human side”. Artikeln handlade om en undersökning bland brittiska anställda om hur de uppfattade sina chefers ledarförmågor. Undersökningen visade att god kommunikation är den högst värderade av alla ledarförmågor bland anställda. Nuläget är att 21 % anser att chefen är bra på just det.

På andra plats kom förmågan att motivera andra. Nuläget: 13 % anser att chefen motiverar bra. Vidare, 14 % anser att chefen har integritet och 9 % att ledningen är inspirerande.

Icke-värderande siffror, hur känns det på insidan när du tittar på dem? Läs igen, låt siffrorna landa i ditt medvetande – en av fem tycker att deras ledare kommunicerar bra, en av tio att ledaren är inspirerande.

Vilka impulser får du av den här leken? Ta med dig siffrorna på en liten lapp i fickan, läs den i matkön, i hissen, på busshållplatsen och känn efter vad intuitionen signalerar.

Gå till toppen