Carina Rislund och Glenn Jonasson har många års erfarenhet av kunskapsutveckling inom kund­involvering och kravhantering. Nu lanserar de sin ”Handbok i kund­involvering” som bland annat vänder sig till verksamhets- och kravanalytiker, verksamhetsutvecklare, innovationsledare, projektledare, produktutvecklare och affärsutvecklare.

Läs mer


Är det här förslaget realistiskt? Kanske.

Men realismen är inte poängen, det viktiga är hur förslaget utformats.


Bildning är som armhävningar på morgonen: Nyttigt på sikt men jobbigt att göra.

Bildning är något man gör, inte något man är; att vara bildad är att i handling visa bildning. 

Bildning är en medlare mellan människor, den tillhör inte ett visst samhällsskikt. 

Bildning frigör och utvecklar människor.

Att bygga ledarskap på bildning innebär att identifiera och avväga intressen och att orka ställa frågan “För vem?” ofta. Den bildade ledaren undersöker sakers proportioner och letar samband genom att använda begrepp, modeller och tradition från till exempel filosofi och historia.

För ledare betyder bildning att sätta människor i rörelse genom att gå varvet runt uppgiften och ställa frågor, lyssna, jämföra, dela upp, kombinera, utmana, tänka. Därefter besluta och gå till genomförande.


Moderator-gig med slalomvärldsmästaren Thomas Fogdö från Gällivare. Han har bytt ut ordet 'omöjligt' så många gånger att man tappar andan.


Vi genomförde nyligen ett av våra Kundlyftet-webinarier, presentationer vi ger varje kvartal kring ett aktuellt ämne. Den här gången handlade det om vad vi kan lära oss från IT och Agil metodik.


Jag läser om beslutsfattande, just nu en bok av Jonah Lehrer, How We Decide. Det är underbart att läsa hans vetenskapligt grundade beskrivning av det jag lärt i mitt arbete med ledare – min erfarenhet verkar stämma med forskningen. I korthet går detta ut på att vi fattar beslut betydligt mer baserat på känslor än vi tror.


Vi har hittat en term för den där kreativa tankerörelsen som går i riktning mot behovet bort från lösningen – när man tänker vad före hur. Det kallas Phase Zero

Vi definierar förmågan att tänka vad före hur som den första av fyra kärnkompetenser i kundinvolvering, och den har ett coolt namn!


Det finns en lek jag älskar, nulägesleken. Man går runt bordet och så får var och en säga hur det är nu.
Det behöver inte vara kort men det ska vara spontant och icke-värderande, svårt nog för folk i karriären. Spontan är ju lika med sårbar och utan riktig kontroll.


Gå till toppen